Next-Generation Firewall

Next-Generation Firewall

Πώς, πότε και πού χρησιμοποιούνται οι εφαρμογές; Πώς αλλάζει η συμπεριφορά των χρηστών όσο εξελίσσεται η διαδικασία της ψηφιοποίησης; Πόσο περίπλοκες και συγκεχυμένες είναι οι υποδομές δικτύου; Αυτές οι ερωτήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές κατά τον σχεδιασμό της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι απαντήσεις συχνά αποκαλύπτουν σημαντικές αδυναμίες. Οι εισβολείς μπορούν εύκολα να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες ή να παρακάμψουν τα μέτρα προστασίας καθώς και την παραδοσιακή ασφάλεια δικτύου σε επίπεδων διαχείρισης θυρών. Η πρόσβαση σε ευαίσθητες εφαρμογές και δεδομένα μέσω του δικτύου σας πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις να εμπεριέχουν πάντα την προστασία έναντι της τελευταίας γενιάς εξελιγμένων απειλών. Η πιο αποτελεσματική προστασία ξεκινά με ένα σύγχρονο τείχος προστασίας που υποστηρίζει μια έξυπνη αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στην πρόληψη. Το κορυφαίο τείχος προστασίας επόμενης γενιάς της Palo Alto Networks είναι πρωτοποριακό στον τομέα αυτό εδώ και 15 χρόνια και θέτει συνεχώς νέα πρότυπα.

Alexander Wyrwol
Head of Sales - Cyber Security
+49 5221 1013-741 Contact

USP's

Μόνιμη παρακολούθηση όλης της κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης επισκεψιμότητας βάσει πολιτικής και της ταξινόμησης των εκάστοτε πλαισίων αναφοράς

Λεπτομερής έλεγχος ασφαλείας & έλεγχος ασφάλειας στη βάση πολιτικών

Φιλτράρισμα αρχείων & δεδομένων, τμηματοποίηση δικτύου & ασφάλεια ζωνών

Πρόληψη π.χ. έναντι κακόβουλου λογισμικού, λογισμικού Zero-Day-Malware, Exploits, συνδέσμων και ιστοτόπων υποκλοπής με τη μέθοδο Phishing, κακόβουλων τομέων, Command-and-Control, υποκλοπής δεδομένων μέσω DNΤ-Tunneling κ.λπ.

Ολοκληρωμένη λύση με την πλατφόρμα ασφαλείας Palo Alto Networks, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης με πολλές άλλσ δομοστοιχεία ασφαλείας.

Ενσωμάτωση στο ολιστικό DTS Cyber Security, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από άγνωστες απειλές μέσω του DTS German WildFire Cloud

DTS Managed Services

Η λύση

Η λύση μας Next-Generation Firewall, αναλυτικά:

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μέχρι το 2025 θα υπάρχουν 41,6 δισεκατομμύρια συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα των επιχειρήσεων διαμοιράζονται σε όλο και περισσότερα συστήματα και ενίοτε σε πολύ υποδομές υψηλής πολυπλοκότητας. Αυτό αυξάνει την επιφάνεια έκθεσης σε επιθέσεις. Η μόνη πραγματική λύση είναι μια ολοκληρωμένη λύση. Πρέπει να δρα προληπτικά, να αποτρέπει ενεργά επιθέσεις και να απλοποιεί την υποδομή ασφαλείας, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι χρήστες, οι εφαρμογές και τα δεδομένα. Το τείχος προστασίας επόμενης γενιάς της Palo Alto Networks βασίζεται σε καινοτόμες λειτουργίες και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες ασφαλείας σας με εργαλεία αυτοματισμού και ανάλυσης και εξασφαλίζει συνεπή προστασία χάρη στην αδιάλειπτη επιτήρηση.

Το τείχος προστασίας επόμενης γενιάς εκτελεί συνεχώς ελέγχους Stack- und Single-Pass όλης της κυκλοφορίας δεδομένων της επιχείρησής σας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από τη θύρα, την κρυπτογράφηση ή τις μεθόδους αποφυγής. Έτσι συνυπολογίζεται το πλαίσιο για κάθε εφαρμογή, κάθε δραστηριότητα, κάθε περιεχόμενο και κάθε χρήστη. Η ταξινόμηση του εκάστοτε πλαισίου αναφοράς επιτυγχάνεται μέσω ενός ευρέος φάσματος εργαλείων διαδραστικής οπτικοποίησης και φιλτραρίσματος αρχείων καταγραφής (log). Η επακόλουθη ανάλυση απειλών, η εγκληματολογική ανάλυση και παρακολούθηση διακρίνει αξιόπιστα τις απειλές και δημιουργεί μια ουσιαστική βάση για συγκεκριμένους μηχανισμούς ασφαλείας κάνοντας εμφανή τα μεγάλα πλεονεκτήματα της μηχανικής μάθησης.

Για παράδειγμα, μπορείτε να επιτρέπετε ή να αποκλείετε εφαρμογές ή να αποδίδετε τη χρήση εφαρμογών σε μεμονωμένους χρήστες και τύπους συσκευών. Οι μη εξουσιοδοτημένες διαβιβάσεις δεδομένων περιορίζονται. Γνωστό κακόβουλο λογισμικό, εκμεταλλεύσεις ευπαθειών, ιοί, λογισμικό υποκλοπής spyware και κακόβουλα αιτήματα DNS μπορούν να αποκλείονται χρησιμοποιώντας το Intrusion Prevention System (IPS) και το λογισμικό προστασίας από ιούς/λογισμικό υποκλοπών. Οι κεντρικοί υπολογιστές που έχουν μολυνθεί από bot και η ενεργή δραστηριότητα δικτύου κακόβουλου λογισμικού εντοπίζονται βάσει ανωμαλιών. Η περιήγηση στο διαδίκτυο μπορεί να ελέγχεται με τη βοήθεια της διαμορφώσιμης λειτουργίας φίλτρου URL.

Με το German WildFire Cloud πηγαίνετε ένα βήμα παραπέρα. Τα μολυσμένα αρχεία εκτελούνται σε ένα εικονικό sandbox και παρακολουθούνται για κακόβουλη συμπεριφορά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το WildFire εντοπίζει άγνωστο κακόβουλο λογισμικό, κακόβουλο λογισμικό zero-day και εκμεταλλεύσεις ευπαθειών (Exploits). Όταν εντοπίζονται νέες απειλές, το αρχείο που μολύνει λαμβάνει αυτόματα μια υπογραφή, η οποία γνωστοποιείται σε οποιονδήποτε είναι συνδεδεμένο στην υπηρεσία σε μόλις 5 λεπτά. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την πλήρη προστασία των δικτύων, των τελικών σημείων και του υπολογιστικού νέφους.

Φυσικά είναι δυνατή η κατάρτιση και η εξαγωγή συγκεκριμένων αναφορών. Επίσεης είναι δυνατή η συλλογή, η αποστολή και η αρχειοθέτηση πρωτοκόλλων, π.χ. του Log-Filtering σε πραγματικό χρόνο ή πλήρους πλαισίου αναφοράς καθορισμένων εφαρμογών, περιεχομένων (συμπ. του κακόβουλου λογισμικού που ανακαλύπτει το WildFire) και χρηστών. Η καθολική ορατότητα, η επεξεργασία στρατηγικής, η διαχείριση βάσει ρόλων και η αναφορά και η καταγραφή εξασφαλίζονται μέσω της κεντρικής διαχείρισης ασφάλειας δικτύου για τα τείχη προστασίας υλισμικού ή εικονικών συσκευών σας.

Οι καινοτόμες τεχνολογίες ασφαλείας είναι εγγενώς ενοποιημένες προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μιας πολύπλοκης υποδομής με την αλληλεπίδραση όλων των στοιχείων, ειδικά στο πλαίσιο ολόκληρης της πλατφόρμας ασφαλείας της Palo Alto Networks, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και νέα τρωτά σημεία. Οι λειτουργίες δεν είναι μόνο πρωτοποριακές ως προς την αλληλεπίδρασή τους με την Cyber Security, αλλά και ως προς τον μειωμένο φόρτο εργασίας με μη αυτόματο τρόπο. Ολόκληρη η πλατφόρμα ενημερώνεται συνεχώς και αυτόματα.

Συνδρομές ή δομοστοιχεία ασφαλείας:

 • Threat Prevention:
  • Αποκλεισμός εκμεταλλεύσεων ευπαθειών, κακόβουλου λογισμικού και επικοινωνιών εντολών και ελέγχου με μία μόνο σάρωση
  • Η νομότυπη κυκλοφορία του δικτύου επηρεάζεται ελάχιστα
  • Οι υπογραφές που βασίζονται στο περιεχόμενο ενημερώνονται αυτόματα
  • Πολυεπίπεδη υποδομή ασφαλείας βασισμένη στο μοντέλο Zero Trust
 • URL Filtering
  • Οι επιθέσεις που χρησιμοποιούν ως φορέα επίθεσης το διαδίκτυο αποκλείονται αυτόματα (π.χ. διευθύνσεις URL που αποστέλλονται μέσω email με συνδέσμους μετάβασης σε κακόβουλους ιστότοπους, Phishing, Malware, Exploits κ.λπ. και επιθέσεις που βασίζονται σε HTTP)
  • Επιβολή πολιτικών προστασίας ολόκληρου του οργανισμού από πλήρες φάσμα κινδύνων (μη αποδεκτή χρήση, παραβιάσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης, νομικές δυσκολίες)
 • WildFire
  • Εντοπισμός και αποκλεισμός εκ των προτέρων άγνωστεν απειλών
  • Συνδυασμός στατικών και δυναμικών αναλύσεων με καινοτόμες μεθόδους μηχανικής μάθησης και ένα νέο περιβάλλον
  • Η πολυδιάστατη προσέγγιση εντοπίζει Zero-Day-Exploits και κακόβουλο λογισμικό
  • Βάση για νέα μέτρα προστασίας σε όλες τις φάσεις της εκτύλιξης μιας επίθεσης
  • Ενημέρωση όλων των τεχνολογιών ασφαλείας στην υποδομή
 • DNS Security 
  • Αναλύσεις πρόβλεψης για την αποτροπή επικοινωνίας Command-and-Control που βασίζεται σε DNS ή υποκλοπή δεδομένων
 • SD WAN
  • Το ασφαλές, αξιόπιστο, «software defined» WAN παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές cloud από τοποθεσίες υποκαταστημάτων ή σημείων πώλησης
 • GlobalProtect
  • Προστασία των χρηστών που αποκτούν πρόσβαση από φορητές συσκευές από απειλές που κρύβονται σε επιθέσεις, phishing, υποκλοπή διαπιστευτηρίων σύνδεσης κ.λπ.
 • Κεντρική διαχείριση
  • Appliance, VM/CN-Series, Prisma Access, Private, Public ή Hybrid Cloud: Η κεντρική διαχείριση συμβάλει στην εύκολη και σαφή διαχείριση της πολιτικής ασφαλείας
  • Μία διεπαφή για διαμόρφωση και κατάρτιση αναφορών καθώς και για τη γενική άποψη της υποδομής δικτύου

Let's have a talk!


Αποκτήστε δωρεάν και μη δεσμευτική
συμβουλές.


Κανονίστε μια συνάντηση

Alexander Wyrwol
Head of Sales - Cyber Security
alexander.wyrwol@dts.de+49 5221 1013-741
Contact
Support
Newsletter
Cloud Portal

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Γραφείο υποστήριξης

Τηλεφωνική γραμμή

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλά καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή 24/7:

 

+49 5221 101 303-2

email

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλώς στείλτε μας ένα email με το τεχνικό σας αίτημα στη διεύθυνση:
 

support@dts.de

Webfrontend

Εισαγάγετε νέα δελτία υποστήριξης στο Webfrontend, δείτε και ταξινομήστε όλα τα ανοιχτά δελτία υποστήριξης κ.λπ:

support.dts.de

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Ενεργοποιεί απομακρυσμένες συνδέσεις με τις τερματικές συσκευές σας:
 

support-remote.dts.de

Εγγραφείτε τώρα!

Τρέχουσες πληροφορίες για το DTS, τα προϊόντα μας, εκδηλώσεις και άλλα νέα για ολόκληρο τον επιχειρηματικό όμιλο.

DTS γενικά

Σύνδεση

DTS Systeme Münster

Σύνδεση

DTS Cloud Portal

Το DTS Cloud Portal είναι το εργαλείο μας για να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DTS Cloud. Η διαισθητική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τα επιλεγμένα προϊόντα ξεχωριστά και να τα προσαρμόζετε έτσι ακριβώς στις απαιτήσεις σας.