Infinipoint Device Identity as a Service (DIaaS)

Infinipoint Device Identity as a Service (DIaaS)

Η μετάβαση από έναν κεντρικό σε διαμοιρασμένο τρόπο εργασίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις συνοδεύεται από μαζική αύξηση της χρήσης κινητών συσκευών. Αυτή, με τη σειρά του, αυξάνει δραστικά την έκθεση σε προσπάθειες εκμετάλλευσης κενών ασφαλείας, κακόβουλου λογισμικού ή σφαλμάτων διαμόρφωσης. Για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας και την υποδομή cloud, είναι σημαντικό να έχει εξασφαλιστεί η ορατότητα της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας των στοιχείων του οργανισμού σας για την επαρκή διατήρηση της υγείας των συστημάτων και την επιβολή προτύπων συμμόρφωσης - για οποιοδήποτε στοιχείο, οπουδήποτε στο δίκτυο, κάθε στιγμή.<br/> <br/> Οι περισσότερες λύσεις εξασφαλίζουν μερική μόνο ορατότητα, είναι ανακριβείς, δεν λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο και δεν μπορούν να χειρίζονται τον αυξημένο όγκο στοιχείων των εξ' αποστάσεως εργαζομένων. Με τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις εταιρικές εφαρμογές και στα δεδομένα σας μέσω VPN, Zero-Trust Network Access (ZTNA) και παρόχων υπηρεσιών ταυτοποίησης, ακόμη και ο ισχυρότερος έλεγχος ταυτότητας χρήστη δεν αρκεί από μόνος του. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση της κατάστασης ασφαλείας του τελικού σημείου για να διασφαλιστεί ότι το τελικό σημείο σύνδεσης διαθέτει το σωστό επίπεδο ασφάλειας. Το Device Identity as a Service (DIaaS), που βασίζεται στη λύση του στρατηγικού μας συνεργάτη Infinipoint, προσθέτει στο μοντέλο ασφαλείας Zero Trust αυτό το κομμάτι του παζλ που έλειπε: Την ακεραιότητα της συσκευής ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της ταυτότητας του χρήστη και της εφαρμογής.

Alexander Wyrwol
Head of Sales - Cyber Security
+49 5221 1013-741 Contact

USP's

Συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας της συσκευής

Ενοποιημένη τεχνολογία SSO

Ασφάλεια πρόσβασης ενσωματωμένη στη IT-Security Asset Management

Στατικές & δυναμικές πολιτικές βασισμένες σε πραγματικούς κινδύνους

Πύλη αυτοεξυπηρέτησης για τελικούς χρήστες

Κονσόλα διαχειριστή για ορατότητα και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο

Αποκατάσταση με ένα κλικ

Η λύση

Η λύση μας Infinipoint Device Identity as a Service (DIaaS), αναλυτικά:

Η πλατφόρμα Next-Generation Asset Management της Infinipoint αναγνωρίζει όλα τα στοιχεία και σας επιτρέπει να τα επιθεωρείτε και να τα ενημερώνετε σε πραγματικό χρόνο. Καθώς τα περιβάλλοντα πληροφορικής γίνονται πιο περίπλοκα, τα επιμέρους στοιχεία από τα οποία απαρτίζονται βρίσκονται παντού: στο κέντρο δεδομένων, στα κεντρικά γραφεία, στα υποκαταστήματα και στο σπίτι. Υπάρχουν περισσότεροι τύποι τελικών σημείων, φόρτων εργασίας, συσκευών IoT και στοιχείων λογισμικού από ποτέ. Ταυτόχρονα, το προφίλ κινδύνου κάθε στοιχείου αλλάζει ανάλογα με το πού, πότε και από ποιον χρησιμοποιείται. Η Infinipoint αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής για να παρέχει μια λύση all-in-one για άμεση ορατότητα και έλεγχο χιλιάδων στοιχείων των πληροφορικών συστημάτων οργανισμών όλων των μεγεθών, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία: Εντός και εκτός των χώρων της επιχείρησης, σε υποκαταστήματα ή σε υπαλλήλους που εργάζονται από το σπίτι.

Διαδραστική διαχείριση στοιχείων πληροφορικών συστημάτων
Η Infinipoint επιτρέπει μια ολιστική διαδικασία διαχείρισης των στοιχείων και τη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας τους σε δυναμικά περιβάλλοντα πληροφορικής.

Αναγνώριση και διαχείριση στοιχείων πληροφορικών συστημάτων
Η συνεχής αναγνώριση και διαχείριση όλων των στοιχείων σε πραγματικό χρόνο καταγράφει παραδοσιακά τελικά σημεία, VM, συσκευές IoT και φόρτους εργασίας στο cloud, τόσο εντός όσο και εκτός του εταιρικού δικτύου. Αυτό συμβαίνει επίσης με μεγάλη ακρίβεια σε πολύπλοκα, ταχέως μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα.

Διαχείριση ευπαθειών και κινδύνων
Προσδιορίστε και ιεραρχήστε τα ευπαθή σημεία μέσω αξιολογήσεων βασισμένων στο εκάστοτε πλαίσιο αναφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν τα δεδομένα απειλών και την ορατότητα δικτύου. Είναι επίσης δυνατή η αναγνώριση και ιεράρχηση των κίνδυνων διαμόρφωσης, π.χ. πρόσβασης χρήστη, διαμορφώσεων λειτουργικού συστήματος, υλισιμικού και αφαιρούμενων μέσων και μη χρησιμοποιούμενου λογισμικού.

Διαδραστική διερεύνηση και αποκατάσταση
Δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας με όλα τα στοιχεία που επιτρέπει την πραγματοποίηση αλλαγών σε πραγματικό χρόνο και την αξιολόγηση του σχετικού αντίκτυπου. Αποκατάσταση προβλημάτων με τη σταδιακή ή την εφάπαξ εγκατάσταση ενημερώσεων διόρθωσης ευπαθειών (Patch) ή μέσω διαμόρφωσης των σχετικών ρυθμίσεων. Επικύρωση διορθωτικών ενεργειών επί τόπου και άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων.

Επιβολή Πολιτικών
Η λύση σάς βοηθά επίσης να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις εταιρικές πολιτικές ασφάλειας και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού. Επιβάλλετε μέτρα ασφαλείας πριν συνδεθείτε εξ αποστάσεως από μη ασφαλείς τοποθεσίες.

  Το κομμάτι που έλειπε από το παζλ του μοντέλου ασφαλείας Zero Trust
  Το DIaaS είναι μια ολοκληρωμένη λύση Device Identity & Posture που ενσωματώνεται άψογα στον έλεγχο ταυτότητας μίας σύνδεσης (Single-Sign-On) και λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος επιβολής για όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας. Επιτρέπει την ελεγχόμενη πρόσβαση σε βάση χρήστη, συσκευής και υπηρεσίας και αξιοποιεί πληροφορίες κινδύνου για την επιβολή πολιτικών στατικής και δυναμικής πρόσβασης. Η υπηρεσία που βασίζεται σε υπολογιστικό νέφος σάς προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τελικών συσκευών σας και επιλογές αποκατάστασης σε μία μόνο διεπαφή.

  Η λύση παρέχει το κομμάτι που λείπει από το παζλ του μοντέλου ασφαλείας Zero Trust, όπως προσδιορίζεται ως βέλτιστη πρακτική από την Gartner, το NIST και την Google: την ακεραιότητα της συσκευής. Η υπηρεσία σάς παρέχει ασφάλεια υψηλού επιπέδου προστατεύοντας την πρόσβαση στα δεδομένα και τις υπηρεσίες της εταιρείας σας και ταυτόχρονα θέτοντας τις τελικές συσκευές σας σε ασφαλή κατάσταση για την αποτροπή παραβιάσεων ασφαλείας:

  • Καθιέρωση μιας ελεγχόμενης διαδικασίας πρόσβασης με γνώμονα τον κίνδυνο εντός του οργανισμού μέσω ανίχνευσης, διαχείρισης και αντιμετώπισης απειλών σε πραγματικό χρόνο.
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης ασφάλειας μέσω διαδικασιών και αυτοματοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποκατάστασης με ένα κλικ του τελικού χρήστη.
  Οι πελάτες
  Τομείς της βιομηχανίας

   Παρόμοιες λύσεις και υπηρεσίες

   Let's have a talk!


   Αποκτήστε δωρεάν και μη δεσμευτική
   συμβουλές.


   Κανονίστε μια συνάντηση

   Alexander Wyrwol
   Head of Sales - Cyber Security
   alexander.wyrwol@dts.de+49 5221 1013-741
   Contact
   Support
   Newsletter
   Cloud Portal

   Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

   Γραφείο υποστήριξης

   Τηλεφωνική γραμμή

   Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλά καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή 24/7:

    

   +49 5221 101 303-2

   email

   Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλώς στείλτε μας ένα email με το τεχνικό σας αίτημα στη διεύθυνση:
    

   support@dts.de

   Webfrontend

   Εισαγάγετε νέα δελτία υποστήριξης στο Webfrontend, δείτε και ταξινομήστε όλα τα ανοιχτά δελτία υποστήριξης κ.λπ:

   support.dts.de

   Απομακρυσμένη υποστήριξη

   Ενεργοποιεί απομακρυσμένες συνδέσεις με τις τερματικές συσκευές σας:
    

   support-remote.dts.de

   Εγγραφείτε τώρα!

   Τρέχουσες πληροφορίες για το DTS, τα προϊόντα μας, εκδηλώσεις και άλλα νέα για ολόκληρο τον επιχειρηματικό όμιλο.

   DTS γενικά

   Σύνδεση

   DTS Systeme Münster

   Σύνδεση

   DTS Cloud Portal

   Το DTS Cloud Portal είναι το εργαλείο μας για να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DTS Cloud. Η διαισθητική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τα επιλεγμένα προϊόντα ξεχωριστά και να τα προσαρμόζετε έτσι ακριβώς στις απαιτήσεις σας.