DTS Security Operations Center (SOC)

DTS Security Operations Center (SOC)

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, πολυδιάστατες και λαμβάνουν χώρα κάθε πιθανή στιγμή. Εκτός από τις εξαιρετικά εξελιγμένες απειλές, την κατάσταση επιδεινώνουν η έλλειψη ορατότητας, η κόπωση από το πλήθος των ειδοποιήσεων και, τέλος, η ανεπαρκής τεχνογνωσία. Το Security Operations Center (SOC) είναι η πιο σημαντική εξέλιξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις για επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσίες ασφάλειας. Ένα SOC που αποτελείται από υψηλά καταρτισμένους ειδικούς σε θέματα ασφάλειας πληροφορικής παρακολουθεί συνεχώς τις υποδομές και τα δεδομένα πληροφορικής. Ωστόσο, δεν μπορεί κάθε επιχείρηση να φτιάξει μια τέτοια ομάδα και να τη λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθώς είναι αυτό ακριβό και χρονοβόρο. Η λέξη-κλειδί είναι: «SOC Services». Οι υπηρεσίες μας DTS SOC ή/και DTS SOC είναι η ιδανική λύση. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε ένα κεντρικό σημείο ελέγχου ασφάλειας για 24/7/365 προστασία του περιβάλλοντος των πληροφορικών συστημάτων σας. Το DTS SOC παρακολουθεί πλήρως την υποδομή πληροφορικής σας, συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα, αναζητά ανωμαλίες ή επιθέσεις και ελέγχει πιθανά αντίμετρα. Σας βοηθάμε σε δύο επίπεδα: προληπτική ανίχνευση και αντίδραση!

Alexander Wyrwol
Head of Sales - Cyber Security
+49 5221 1013-741 Contact

USP's

Άρτια καταρτισμένοι ειδικοί SOC, διαθέσιμοι 24/7/365

Πιστοποιημένη εταιρεία στην Ευρώπη

Συνδυασμός τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού

Ταχεία ανίχνευση και ανάλυση των ανωμαλιών με παροχή κατάλληλων μέτρων

Χρήση κεντρικής DTS SOC Threat Intelligence

Ορατότητα στην υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων σας

Συμμόρφωση με τεκμηρίωση συμβάντων και μέτρων

Ανάλυση τρωτών σημείων & συνεχής βελτιστοποίηση

Τακτικό reporting - ως βάση για προηγμένες αποφάσεις ασφάλειας

Γερμανόφωνη και αγγλόφωνη ομάδα αναλυτών

Η υπηρεσία

Η λύση μας DTS Security Operations Center (SOC), αναλυτικά:

Κάθε εταιρεία και κάθε περιβάλλον πληροφορικής επωφελείται από ένα SOC. Ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση μιας κυβερνοεπίθεσης, αν αυτή εντοπιστεί πολύ αργά, μπορεί να προκληθεί τεράστια ζημιά. Επιπλέον, οι επιτιθέμενοι έχουν πάντα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν σε δεύτερο χρόνο ξανά την πρόσβαση και τα δεδομένα, να τα καταστρέψουν ή να εξαπολύσουν επιθέσεις υποκλοπής. Αυτό καθιστά τη συνδυασμένη παροχή τεχνογνωσίας για την στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ορατότητας, διάγνωσης, ανάλυσης και άμυνας ακόμη πιο σημαντική. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα δεδομένα της εκάστοτε υποδομής πληροφορικών συστημάτων. Η τεχνική επάρκεια παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Οι επιθέσεις μπορούν να συμβούν όλο το εικοσιτετράωρο. Το να εξασφαλίσουν τη συνεχή λειτουργία ενός SOC προκειμένου να είναι προετοιμασμένες για αυτό, είναι μια δύσκολη πρόκληση για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Η ομάδα υψηλής εξειδίκευσης του DTS SOC βρίσκεται πάντα σε υπηρεσία. Συνδυάζει τον αυτόματο εντοπισμό επιθέσεων, την ενεργή επιτήρηση από ειδικούς στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τον γρήγορο εντοπισμό πιθανών κυβερνοεπιθέσεων και την έγκαιρη δρομολόγηση των κατάλληλων μέτρων. Η DTS προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός εξαιρετικού SOC λειτουργίας 24/7/365 χωρίς το υψηλό κόστος, την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η κατασκευή, η στελέχωση και η λειτουργία του δικού σας SOC. Σας απαλλάσσουμε από αυτό προκειμένου εσείς να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην κύρια επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Σας παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες SOC: Managed Security Services, ενεργή επιτήρηση και ανάλυση των πληροφορικών σας συστημάτων, ανίχνευση και εξάλειψη τρωτών σημείων, κεντρική διαχείριση ασφαλείας, ειδοποιήσεις & μέτρα αντιμετώπισης, Security-Assessments, διαχείριση συμβάντων και πρωτοκόλλων, τήρηση απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και κατάρτιση αναφορών και πολλά άλλα.

Οι DTS SOC Services αποτελούνται από μια πληθώρα διαφορετικών υπηρεσιών και δομοστοιχείων που είναι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των μερών τους. Όλα τα δομοστοιχεία διατίθενται ως μηνιαία υπηρεσία μετά από μια αρχική φάση σχεδιασμού και υλοποίησης. Σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις σας, προσφέρουμε διάφορους τρόπους παροχής των υπηρεσιών: επιτήρηση ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων (στη βάση SIEM) αφενός και υπηρεσίες MDR (με βάση το Cortex XDR) αφετέρου.

SOC Services στη βάση του LogRhythm SIEM
Η βάση των SOC Services που βασίζονται σε SIEM είναι το XDR-Stack της LogRhythm. Οι δυνητικά επικίνδυνες ανωμαλίες εντοπίζονται κεντρικά, τεκμηριώνονται και αναφέρονται αξιοποιώντας αυτήν την τεχνολογία. Αυτό προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα μιας ολοκλρηωμένης θεώρησης της κατάστασης ασφαλείας τους. Επιπλέον, οι λύσεις SIEM επιτρέπουν την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και στην επιτήρηση των επιχειρησιακών συμβάντων. Με βάση αυτό το σύστημα, παρέχουμε διάφορα αρθρωτά στοιχεία υπηρεσιών για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις απαιτήσεις σας. Από την υλοποίηση, τη διάθεση ως Managed SIEM και την πλήρη υπηρεσία SOC μέχρι πρόσθετες υπηρεσίες όπως το Vulnerability Management, η DTS μπορεί να σας προσφέρει τη σωστή υπηρεσία για να σας εξασφαλίζει βέλτιστη υποστήριξη.

Πλεονεκτήματα:

 • 24/7/365 Service
 • Platform Management On-Premises ή στο Cloud
 • Συσχέτιση απειλών και κινδύνου και αξιολόγηση των αρχείων καταγραφής σας
 • Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών DTS και περιπτώσεων χρήσης του εκάστοτε συγκεκριμένου πελάτη
 • Ανίχνευση συμβάντων ασφαλείας από τους πιστοποιημένους αναλυτές DTS SOC
 • Άμεση ενημέρωση για συμβάντα μέσω καθορισμένων διαύλων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων αναφορών και σχετικών πληροφοριών όπως πληροφορίες συμβάντων, συστάσεις μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού
 • Μηνιαίες Jour Fixes για κριτική και αξιολόγηση της υπηρεσίας
 • Αναφορές, συμπεριλαμβανομένων απειλών, συντονισμένων δραστηριοτήτων, συμβάντων ασφάλειας πληροφορικής και συστάσεων
 • Συγκεκριμένες εκθέσεις σχετικά με ρυθμιστικές απαιτήσεις ή επιθεωρήσεις
 • Τριμηνιαίες εκθέσεις για την ανάλυση της συνολικής κατάστασης απειλών και παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για αντίμετρα


UseCases:

 • SIEM Platform Management
 • IT-Security Monitoring
 • Compliance Managment
 • Operation Information


MDR Service στη βάση Cortex XDR
Η υπηρεσία DTS Managed Detection and Response (MDR) αυξάνει σημαντικά την ωριμότητα της ασφάλειας των πληροφορικών σας συστημάτων σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό και την απόκριση σε απειλές. Το μυστικό είναι ένας συνδυασμός υψηλής εξειδίκευσης και κορυφαίας τεχνολογίας για τον γρήγορο εντοπισμό δυναμικών απειλών σε ολόκληρο το οικοσύστημά πληροφορικής της επιχείρησής σας. Η υπηρεσία μας παρέχει ενεργή παρακολούθηση και απόκριση σε απειλές 24/7/365 από εκπαιδευμένους ειδικούς SOC, με βάση την πλατφόρμα Cortex XDR της Palo Alto Networks. Συνδυάζουμε σε μία υπηρεσία την αυτοματοποιημένη ανίχνευση, την ανάλυση και απόκριση βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής με το προδραστικό και συνεχές Threat Hunting, την εγκληματολογική ανάλυση δεδομένων και την άμβλυνση των περιστατικών.

Πλεονεκτήματα:

 • 24/7/365 διαχειριζόμενη ανίχνευση, παρακολούθηση συμβάντων & ενεργειών της πλατφόρμας Cortex XDR
 • Προδραστική & συνεχής αναζήτηση απειλών
 • Αυτοματοποιημένη ανάλυση και απόκριση βασισμένη στην τεχνολογία
 • Ανάλυση αιτιών, περιορισμός και εξάλειψη διαδικασίας
 • Ανίχνευση απειλών με βάση στοιχεία από κορυφαίες πλατφόρμες Threat Intelligence
 • Εγκληματολογικές αναλύσεις ψηφιακών δεδομένων
 • Διαχείριση υγείας, κατάστασης και διαθεσιμότητας συστημάτων


UseCases:

 • Ανίχνευση & ανάλυση βάσει πληροφοριών Endpoint 
 • Ανίχνευση και ανάλυση βάσει πληροφοριών τελικού σημείου, δικτύου, υπολογιστικού νέφους και τρίτων με εστίαση στην ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων
 • Απόκριση σε περιστατικά μέσω της πλατφόρμας Cortex XDR

Παρόμοιες λύσεις και υπηρεσίες

μετάβαση στο προϊόν

DTS Managed Detection and Response (MDR)

μετάβαση στο προϊόν
μετάβαση στο προϊόν

DTS Advanced Endpoint Protection (Managed Service)

μετάβαση στο προϊόν
μετάβαση στο προϊόν

DTS Managed Firewall Services

μετάβαση στο προϊόν

Let's have a talk!


Αποκτήστε δωρεάν και μη δεσμευτική
συμβουλές.


Κανονίστε μια συνάντηση

Alexander Wyrwol
Head of Sales - Cyber Security
alexander.wyrwol@dts.de+49 5221 1013-741
Επικοινωνία
Υποστήριξη
Newsletter (Γερμανικά)
Cloud Portal

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Γραφείο υποστήριξης

Τηλεφωνική γραμμή

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλά καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή 24/7:

 

+49 5221 101 303-2

email

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλώς στείλτε μας ένα email με το τεχνικό σας αίτημα στη διεύθυνση:
 

support@dts.de

Webfrontend

Εισαγάγετε νέα δελτία υποστήριξης στο Webfrontend, δείτε και ταξινομήστε όλα τα ανοιχτά δελτία υποστήριξης κ.λπ:

support.dts.de

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Ενεργοποιεί απομακρυσμένες συνδέσεις με τις τερματικές συσκευές σας:
 

support-remote.dts.de

Εγγραφείτε τώρα!

Τρέχουσες πληροφορίες για το DTS, τα προϊόντα μας, εκδηλώσεις και άλλα νέα για ολόκληρο τον επιχειρηματικό όμιλο. Σημείωση: Το ενημερωτικό δελτίο είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο στα γερμανικά για τις γερμανόφωνες χώρες.

DTS γενικά

Σύνδεση

DTS Systeme Münster

Σύνδεση

DTS Cloud Portal

Το DTS Cloud Portal είναι το εργαλείο μας για να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DTS Cloud. Η διαισθητική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τα επιλεγμένα προϊόντα ξεχωριστά και να τα προσαρμόζετε έτσι ακριβώς στις απαιτήσεις σας.