Cloud Security

Cloud Security

Είναι το cloud το μέλλον; Αναμφίβολα, αλλά μόνο «με ασφάλεια»! Το cloud απλοποιεί πολλές διαδικασίες και εργασίες πληροφορικής και προσφέρει μεγάλη ευελιξία – σήμερα ήδη, όχι μόνο στο μέλλον. Ωστόσο, τα περιβάλλοντα cloud ή multi-cloud απαιτούν ειδική προστασία επειδή εγείρουν νέα ζητήματα ασφάλειας και κινδύνους. Πάνω από το 80% των εταιρειών χρησιμοποιούν με κάποιο τρόπο περιβάλλοντα cloud και ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό θεωρούν ότι το η τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους είναι απαραίτητη και καθοριστική για το μέλλον. Ωστόσο, το 99% όλων των σφαλμάτων και προβλημάτων στην ασφάλεια των περιβαλλόντων cloud προκαλούνται από τις ίδιες τις εταιρείες και επομένως μπορούν να αποφευχθούν. Με τις ιδέες, τις λύσεις και τις υπηρεσίες μας, θέλουμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες του cloud και έχοντας ταυτόχρονα στη διάθεσή σας εξ ολοκλήρου ασφαλή περιβάλλοντα και πλατφόρμες - χάρη στην τεχνογνωσία της DTS σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Alexander Wyrwol
Head of Sales - Cyber Security
+49 5221 1013-741 Contact

USP's

Ολιστική ασφάλεια του περιβάλλοντος cloud σας

Ολιστική θεώρηση του Security Stack

Εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στην εταιρεία σας

Σύλληψη, υλοποίηση, λειτουργία & προστασία στο cloud

Περισσότερα από 20 χρόνια τεχνογνωσίας σε υποδομές cloud

Υποστήριξη 24/7 στα γερμανικά και τα αγγλικά

Εστιάστε στις βασικές σας ικανότητες με τη βοήθεια των DTS Managed Services

Οι λύσεις

Η λύση μας Cloud Security , αναλυτικά:

Η λέξη-κλειδί είναι η «κοινή ευθύνη», η σωστή κατανόηση των ευθυνών για εφαρμογές και δεδομένα στο cloud. Κατά τη χρήση του cloud, και τα δύο μέρη, η εταιρεία ή ο πελάτης και ο διαχειριστής ή ο πάροχος του cloud, φέρουν πάντα την ευθύνη για διάφορες πτυχές της ασφάλειας. Η πληρέστερη δυνατή προστασία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αγαστή συνεργασία των δύο μερών. Ο τύπος του χρησιμοποιούμενου μοντέλου cloud ουσιαστικά προκαθορίζει ποιος και για ποιες εργασίες ασφαλείας φέρει την ευθύνη. Οι ευθύνες της εταιρείας είναι, ωστόσο, αναμφίβολα μεγαλύτερες και αυτό παρουσιάζει μια αυξητική τάση.

Ο ασφαλής δρόμος προς το cloud
Οι σύγχρονες λύσεις ασφάλειας cloud υποστηρίζουν την εδραίωση της άμυνάς σας στον κυβερνοχώρο και προάγουν την επιχειρηματική ευελιξία. Η μετάβαση στο cloud θέτει τους ειδικούς σε θέματα ασφάλειας πληροφορικής των εταιρειών μπροστά σε δύο σημαντικά ερωτήματα: Πώς μπορούν οι χρήστες να διασφαλίσουν ασφαλή πρόσβαση στο cloud; Πώς προστατεύουμε αποτελεσματικά τις εφαρμογές που φιλοξενούνται στο cloud; Ως τώρα, η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα ήταν ως επί το πλείστον ένας συνδυασμός διαφορετικών, ανεξάρτητων μεταξύ τους, σημειακών λύσεων. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και πρόσθετη πολυπλοκότητα καθώς και περιττούς επιπρόσθετους κινδύνους. Ως DTS, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να μειώσετε την πολυπλοκότητα και να αυξήσετε στον μέγιστο βαθμό το επίπεδο προστασίας με μια ενσωματωμένη πλατφόρμα ασφαλείας, με τους εξής στόχους:

 • Διακυβέρνηση και κανονιστική συμμόρφωση στο cloud
 • Προστασία δεδομένων, ταυτοτήτων και εφαρμογών (ταυτότητα ως νέα περίμετρος)
 • Τιθάσευση της πολυπλοκότητας του multi cloud
 • Ασφάλεια DevOps και διαδικασίες DevSecOps


Τα δομοστοιχεία για ένα ασφαλές περιβάλλον cloud
Τα στοιχεία που προσφέρουμε για την ασφάλεια του cloud σας είναι:

 • Firewall νέας γενιάς (VM Series)
 • Cloud Access Security Broker (CASB)
 • Compliance & Workload Protection (Prisma Cloud)
 • Επαλήθευση ταυτότητας (SAS)
 • Device Identity as a Service (DIaaS)


Τα εικονικά τείχη προστασίας της σειράς VM της Palo Alto Networks παρέχουν ολοκληρωμένη ορατότητα και έλεγχο σε περιβάλλοντα Multi Cloud και Hybrid Cloud. Αντικαθιστούν την προσέγγιση πολλών μεμονωμένων λύσεων ασφάλειας πληροφορικής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Public Clouds όπως τα Azure, AWS, GCP, για δίκτυα που καθορίζονται από λογισμικό και εικονικά περιβάλλοντα και να ελέγχονται από μια κεντρική διαχείριση. Έτσι, χρησιμεύουν ως βασικό εργαλείο ασφαλείας για συνεπή έλεγχο στο multi cloud.

Η δυνατότητα χρήσης των εικονικών τειχών προστασίας για τμηματοποίηση μειώνει την επιφάνεια έκθεσης σε κυβερνοεπιθέσεις κατά των υποδομών σας. Η ενιαία λειτουργία ασφαλείας που έχει οριστεί σε όλα τα τείχη προστασίας της Palo Alto Networks διασφαλίζει ότι οι απειλές εντοπίζονται και αποκλείονται πριν προκληθεί ζημιά.

Η μετάβαση στο cloud μπορεί να κάνει την επιχείρησή σας πιο ευέλικτη, ευέλικτη και αποτελεσματική. Ταυτόχρονα, αυτό το βήμα συνδέεται με διάφορους κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων και την κανονιστική συμμόρφωση. Με ένα CASB, αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και να εξασφαλιστεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η ασφάλεια στο cloud ξεκινά με την προστασία των εφαρμογών, δηλαδή των εφαρμογών SaaS όπως είναι οι Microsoft 365, Google G Suite, Salesforce, Box και άλλες. Απαιτεί όμως μια ολοκληρωμένη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση που συσχετίζει τις απειλές και επιβάλλει συνεπείς πολιτικές DLP σε εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και cloud. Το CASB σας προστατεύει από παραβιάσεις λογαριασμών, ακούσια αποκάλυψη δεδομένων, σφάλματα διαμόρφωσης στους πόρους IaaS και PaaS και από κινδύνους στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωση. Η λύση μας χωρίς χρήση πράκτορα (agentless) προσφέρει διαφάνεια των απειλών με επίκεντρο τον άνθρωπο, προσαρμόσιμους ελέγχους πρόσβασης, αυτοματοποιημένες απαντήσεις και ολοκληρωμένη ασφάλεια δεδομένων με το DLP.

Καθώς οι οργανισμοί εκσυγχρονίζουν τις διαδικασίες ανάπτυξής τους και υιοθετούν εγγενείς αρχιτεκτονικές του cloud, οι υπεύθυνοι διαπιστώνουν γρήγορα ότι μια προσέγγιση επιμέρους λύσεων για την ασφάλεια δεν εξασφαλίζει το επίπεδο συνέπειας και ελέγχου που απαιτείται για την ασφάλεια του cloud και των εφαρμογών, των δεδομένων και των υποδομών που φιλοξενούνται εκεί. Το Prisma Cloud της Palo Alto Networks είναι μια εξαιρετικά ολοκληρωμένη πλατφόρμα εγγενούς στο cloud ασφάλειας που προστατεύει εφαρμογές, δεδομένα και τεχνολογίες που σχετίζονται με το cloud με κορυφαία στον κλάδο συμμόρφωση και προστασία φόρτου εργασίας σε όλο τον κύκλο ζωής των cloud και multi-cloud. Οι βασικές λειτουργίες του Prisma Cloud περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση επιπέδου ασφάλειας cloud (CSPM), δηλαδή πλήρη επισκόπηση όλων των υλοποιούμενων πόρων και απόλυτη εμπιστοσύνη στη διαμόρφωση και τη συμμόρφωσή τους: Το Prisma Cloud ακολουθεί μια ιδιόμορφη προσέγγιση στο CSPM πέρα από τη διαχείριση της απαιτήσεων συμμόρφωσης και διαμόρφωσης. Δεδομένα που σχετίζονται με απειλές και προέρχονται από περισσότερες από 30 πηγές παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους σοβαρούς κινδύνους και η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας κατά τη διαδικασία ανάπτυξης διασφαλίζουν ότι οι μη ασφαλείς διαμορφώσεις δεν θα φτάσουν καν στην παραγωγή.
  • Διαφάνεια, Κανονιστική συμμόρφωση & Διακυβέρνηση
   • Ένας κατάλογος πόρων cloud
   • Έλεγχος διαμόρφωσης σε πραγματικό χρόνο
   • Παρακολούθηση & καταγραφή της κανονιστικής συμμόρφωσης
   • Σαρώσεις διαμορφώσεων Infrastructure-as-Code (IDE, SCM και CI/CD)
  • Ανίχνευση απειλών
   • Ανάλυση συμπεριφοράς χρήστη και αντικειμένων (UEBA)
   • Ορατότητα κυκλοφορίας δικτύου βάσει API, ανάλυση και ανίχνευση ανωμαλιών
   • Αυτοματοποιημένη έρευνα και απάντηση
  • Ασφάλεια δεδομένων
  • Ταξινόμηση δεδομένων
  • Σαρώσεις κακόβουλου λογισμικού
  • Διακυβέρνηση δεδομένων
 • Προστασία των Cloud-Workloads μέσω του Prisma Cloud σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό cloud, καθώς και στις εγκαταστάσεις: απρόσκοπτη ενοποίηση με τις κορυφαία CI/CD-Workflows, Registrys και Stacks
  • Ασφάλεια Host
   • Διαχείριση ευπαθειών
   • Προστασία χρόνου εκτέλεσης
   • Διαχείριση κανονιστικής συμμόρφωσης
   • Έλεγχοι πρόσβασης
   • Ασφάλεια κοντέινερ
   • Διαχείριση ευπαθειών
   • Προστασία χρόνου εκτέλεσης
   • Διαχείριση κανονιστικής συμμόρφωσης
   • Έλεγχοι πρόσβασης
   • Σάρωση Git-Repositorys
  • Προστασία περιβαλλόντων χωρίς διακομιστή
   • Διαχείριση ευπαθειών
   • Προστασία χρόνου εκτέλεσης
   • Διαχείριση κανονιστικής συμμόρφωσης
   • Έλεγχοι πρόσβασης
  • Δημιουργία εφεδρικών ασφαλείας των εφαρμογών και API Ιστού
   • Προστασία από τις 10 κορυφαίες απειλές OWASP
   • Προστασία API
 • Ασφάλεια δικτύου στο cloud, δηλαδή συνεπής εφαρμογή πολιτικών: Το Prisma Cloud εντοπίζει και αποτρέπει ανωμαλίες δικτύου επιβάλλοντας μικροτμηματοποίηση σε επίπεδο κοντέινερ, επιθεωρώντας αρχεία καταγραφής δεδομένων κυκλοφορίας και αξιοποιώντας σύγχρονες, εγγενείς δυνατότητες πρόληψης απειλών σε επίπεδο εφαρμογών σε επίπεδο cloud (Layer 7)
  • Διαφάνεια δικτύου και ανίχνευση ανωμαλιών
  • Μικρο-τμηματοποίηση βάσει ταυτότητας
  • Εγγενή στο cloud τείχη προστασίας
 • Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης στο cloud: Το Prisma Cloud σαρώνει συνεχώς περιβάλλοντα IaaS και PaaS για κινδύνους διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (IAM) και τα αποκαθιστά αυτόματα
  • Εντοπίζει όλες τις ταυτότητες χρηστών και μηχανών σε όλα τα περιβάλλοντα cloud και αναλύει τα δικαιώματα, τους ρόλους και τις πολιτικές τους
  • Επισκόπηση μέσω δικαιωμάτων πρόσβασης
  • Διακυβέρνηση IAM
  • Αυτοματοποιημένη απόκριση
  • Ανάλυση συμπεριφοράς χρήστη και αντικειμένων (UEBA)


Οι διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) γίνονται πιο σημαντικές με το cloud, καθώς οι εταιρείες μεταθέτουν όλο και περισσότερο τα συστήματά τους στο cloud και οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν πλέον το ίδιο φυσικό εταιρικό δίκτυο για πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα με συνέπεια αυτός ο παράγοντας ασφάλειας να μην είναι πλέον διαθέσιμος. Αντίθετα, χρειάζονται άλλα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητους πόρους. Δεδομένου ότι το σύννεφο είναι διαθέσιμο σε διαφορετικούς χρήστες ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε, μέσω της MFA μπορεί να ζητούνται πρόσθετα διαπιστευτήρια που είναι δύσκολο να πλαστογραφηθούν ή να σπάσουν χρησιμοποιώντας επιθέσεις Brute-Force. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ελεγχθεί εάν ένας χρήστης είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. Με την υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας DTS SafeNet (SAS), σας προσφέρουμε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων με ένα ευρύ φάσμα επιλογών ελέγχου ταυτότητας, το οποίο είναι απλό και παγκοσμίως διαθέσιμο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και συσκευών. Με την παροχή μιας πύλης αυτοεξυπηρέτησης για τους τελικούς χρήστες και τη λειτουργία της πλατφόρμας μέσω DTS, επωφελείστε όχι μόνο από μια σημαντικά αυξημένη ασφάλεια, αλλά και από το σημαντικά μειωμένο λειτουργικό κόστος.

Let's have a talk!


Αποκτήστε δωρεάν και μη δεσμευτική
συμβουλές.


Κανονίστε μια συνάντηση

Alexander Wyrwol
Head of Sales - Cyber Security
alexander.wyrwol@dts.de+49 5221 1013-741
Contact
Support
Newsletter
Cloud Portal

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Γραφείο υποστήριξης

Τηλεφωνική γραμμή

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλά καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή 24/7:

 

+49 5221 101 303-2

email

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλώς στείλτε μας ένα email με το τεχνικό σας αίτημα στη διεύθυνση:
 

support@dts.de

Webfrontend

Εισαγάγετε νέα δελτία υποστήριξης στο Webfrontend, δείτε και ταξινομήστε όλα τα ανοιχτά δελτία υποστήριξης κ.λπ:

support.dts.de

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Ενεργοποιεί απομακρυσμένες συνδέσεις με τις τερματικές συσκευές σας:
 

support-remote.dts.de

Εγγραφείτε τώρα!

Τρέχουσες πληροφορίες για το DTS, τα προϊόντα μας, εκδηλώσεις και άλλα νέα για ολόκληρο τον επιχειρηματικό όμιλο.

DTS γενικά

Σύνδεση

DTS Systeme Münster

Σύνδεση

DTS Cloud Portal

Το DTS Cloud Portal είναι το εργαλείο μας για να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DTS Cloud. Η διαισθητική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τα επιλεγμένα προϊόντα ξεχωριστά και να τα προσαρμόζετε έτσι ακριβώς στις απαιτήσεις σας.