Patch & Client Management

Patch & Client Management

Καθημερινές, πολύπλοκες εργασίες πληροφορικής απαιτούν συχνά χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό μειώνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Ταυτόχρονα, τα ευπαθή σημεία σε λειτουργικά συστήματα ή εφαρμογές είναι από τα πιο κοινά σημεία επίθεσης για εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Κατά συνέπεια, η σχολαστική διαχείριση των ενημερώσεων ασφαλείας (Ρatches) και (Clients) είναι μεν πολύπλοκη, αλλά εξίσου σημαντική για την ασφάλεια. Με το Patch & Client Management, όλες οι διαδικασίες, από την αρχική διάθεση και τις απαραίτητες ενημερώσεις έως τη συνεχή διαχείριση, μπορούν να τυποποιούνται πλήρως και να αυτοματοποιούνται. Μειώνουμε σημαντικά τον φόρτο διαχείρισης και καθιστούμε δυνατή την ασφαλή διαχείριση όλων των Patches και των Clients.

Matthias Behrens
Sales Specialist - Managed Services
+49 5221 1013-704 Contact
Tom Kulartz
Sales Specialist - Managed Services
+49 5221 1013-213 Contact

USP's

Ενιαία διαχείριση ενημερώσεων Patches & Clients

Ολοκληρωμένη υποστήριξη Client-Lifecycle

Αυτοματοποίηση δημιουργίας πακέτων, διανομής, εγκατάστασης και διαχείρισης λογισμικού εφαρμογών και patches

Αυτοματοποιημένη διάθεση & μεταφορά λειτουργικού συστήματος

Εκτενής κατάλογος προϊόντων για εφαρμογές Microsoft και τρίτων

Προσαρμόσιμο κατάστημα λογισμικού

Απογραφή στοιχείων υλισμικού και λογισμικού

DTS Managed Services

Η λύση

Η λύση μας Patch & Client Management, αναλυτικά:

Patch Management
Σχεδόν κάθε λογισμικό περιέχει κενά ασφαλείας ή σφάλματα. Για την εξάλειψη αυτών των ευπαθειών κυκλοφορούν οι απαραίτητες ενημερώσεις (Patches) Εάν συνυπολογίσει κανείς τον αριθμό των διαφορετικών εφαρμογών στην καθημερινή εργασία και τη συχνότητα των ενημερώσεων, αυτό όχι μόνο έχει ως αποτέλεσμα έναν σημαντικό όγκο ενημερώσεων κώδικα, αλλά και έναν μεγάλο αριθμό πιθανών σημείων επίθεσης. Επιπλέον, ορισμένοι από τους πελάτες χρησιμοποιούν διαφορετικές εκδόσεις προγράμματος, γεγονός που καθιστά δύσκολη την υλοποίηση ενημερώσεων.

Με το Patch Management που βασίζεται σε πράκτορες (agent), ο εντοπισμός και η διανομή των ενημερώσεων κώδικα απλοποιείται σημαντικά. Ο πράκτορας αναγνωρίζει αυτόνομα ποιο λογισμικό είναι εγκατεστημένο σε ποιο πρόγραμμα-πελάτη και χρησιμοποιεί καθορισμένες οδηγίες για να αποφασίσει εάν πρόκειται να εγκατασταθεί μια ενημέρωση. Εσείς αποφασίζετε για ποια συστήματα και σε ποιον κύκλο θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση. Η λύση προσφέρει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο προϊόντων, ο οποίος σας επιτρέπει να ενημερώνετε προϊόντα τρίτων (Flash Player, Adobe Reader, Chrome, Firefox, Notepad++, κ.λπ.) εκτός από αυτά της Microsoft. Με τη λευκή και τη μαύρη λίστα, προσδιορίζετε ποια προϊόντα λαμβάνουν ενημερώσεις για ποια συστήματα.

Προσφέρουμε επίσης κεντρική διαχείριση των ενημερώσεων του Office 365. Η λύση μας μπορεί όχι μόνο να διαχειρίζεται κεντρικά τις ενημερώσεις, αλλά και να μεταβάλει με ευελιξία τις πηγές ενημέρωσης, έτσι ώστε τόσο οι υπάλληλοι του γραφείου στο σπίτι όσο και τα εσωτερικά συστήματα της εταιρείας να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν αυτόματα τη βέλτιστη διαδρομή μετάδοσης. Οι κύριες ενημερώσεις λειτουργιών των Windows είναι επίσης διαθέσιμες με πολλούς τρόπους, όπως π.χ. Wake-On-LAN και ελεγχόμενη χρονικά διανομή, και είναι πολύ φιλική προς τον χρήστη.

Client Management
Η λύση Client Management παρέχει πλήρη υποστήριξη κύκλου ζωής στους πελάτες σας. Εκτός από τη διαχείριση ενημερώσεων κώδικα, περιλαμβάνει τη σύνθεση, τη διαμόρφωση, την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση των πακέτων λογισμικού σας. Το λογισμικό και οι ενημερώσεις ασφαλείας υπόκεινται σε ελέγχους επιτυχίας μετά την εγκατάσταση και ελέγχονται συνεχώς για κενά ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατή η μεταφορά και η διαχείριση επιτραπέζιων υπολογιστών και διακομιστών από μία μόνο πηγή.

Με το Client Management είναι δυνατές ακόμα και εγκαταστάσεις και ενημερώσεις μέσω διαδικτύου, π.χ. σε συσκευές στο οικιακό γραφείο ή υπαλλήλων πωλήσεων που μετακινούνται συχνά. Ο πράκτορας εντοπίζει αυτόματα εάν βρίσκεται στο τοπικό LAN ή στο διαδίκτυο και εναλλάσσεται μεταξύ των πηγών εγκατάστασης. Επιπλέον, η λύση περιλαμβάνει ένα κατάστημα λογισμικού, το οποίο επιτρέπει στους αντίστοιχους χρήστες να εγκαθιστούν το πρόσθετο λογισμικό που απαιτείται κάθε φορά.

Η λύση προσφέρει μέγιστη συμβατότητα για διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και δημιουργία πακέτων πολλών χρηστών για τους πελάτες (clients) του δικτύου σας. Με τη συγκεκριμένη λύση αποκτάτε μια πλήρη εικόνα των πελατών και του λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στο δίκτυο της εταιρείας σας και ποια στοιχεία τους έχουν χρησιμοποιηθεί.

Εξίσου σημαντικό, το ότι υποστηρίζουμε σύγχρονες λύσεις cloud, όπως το Azure και το Office 365, με ενημερώσεις και πακέτα διαμόρφωσης, προκειμένου να προσφέρουμε μια ολιστική διανομή λογισμικού.

Χαρακτηριστικά DTS Client Management DTS Patch Management
Αυτόματες εγκαταστάσεις PC & λογισμικού Ναι Όχι
Αυτόματη εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης Ναι Όχι
Αυτόματη διαμόρφωση του λογισμικού (συνδέσεις διακομιστή, ρυθμίσεις) Ναι Όχι
Διαχείριση ενημερώσεων και διορθώσεων για εφαρμογές 3ου μέρους Ναι Ναι
Απογραφή λογισμικού και υλικού Ναι Όχι
Προετοιμασία φορέων δεδομένων και ανάπτυξη Ναι Όχι
Συσκευασία του λογισμικού Ναι Όχι
Δυνατότητα διανομής μέσω διαδικτύου (https) Ναι Ναι
Ατομικό κατάστημα λογισμικού Ναι Όχι
Προγραμματισμένα μπαλώματα Ναι Ναι
Έλεγχος επιτυχίας μετά την εγκατάσταση και τις ενημερώσεις Ναι Ναι
Παρακολούθηση της ανάπτυξης λογισμικού Ναι Όχι
Αυτόματη και βασισμένη σε κανόνες εκτέλεση ενημερώσεων & επιδιορθώσεων (εξάλειψη ευπαθειών) Ναι Ναι
Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές, π.χ. με τη συγκρότηση τμηματικών ομάδων για τη συσκευασία Ναι Όχι
Ασφάλεια αναθεώρησης μέσω τεκμηρίωσης σε περίπτωση αλλαγών Ναι Όχι
Οι πελάτες
Τομείς της βιομηχανίας

  Let's have a talk!


  Αποκτήστε δωρεάν και μη δεσμευτική
  συμβουλές.


  Κανονίστε μια συνάντηση

  Matthias Behrens
  Sales Specialist - Managed Services
  matthias.behrens@dts.de+49 5221 1013-704
  Tom Kulartz
  Sales Specialist - Managed Services
  tom.kulartz@dts.de+49 5221 1013-213
  Contact
  Support
  Newsletter
  Cloud Portal

  Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  Γραφείο υποστήριξης

  Τηλεφωνική γραμμή

  Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλά καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή 24/7:

   

  +49 5221 101 303-2

  email

  Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλώς στείλτε μας ένα email με το τεχνικό σας αίτημα στη διεύθυνση:
   

  support@dts.de

  Webfrontend

  Εισαγάγετε νέα δελτία υποστήριξης στο Webfrontend, δείτε και ταξινομήστε όλα τα ανοιχτά δελτία υποστήριξης κ.λπ:

  support.dts.de

  Απομακρυσμένη υποστήριξη

  Ενεργοποιεί απομακρυσμένες συνδέσεις με τις τερματικές συσκευές σας:
   

  support-remote.dts.de

  Εγγραφείτε τώρα!

  Τρέχουσες πληροφορίες για το DTS, τα προϊόντα μας, εκδηλώσεις και άλλα νέα για ολόκληρο τον επιχειρηματικό όμιλο.

  DTS γενικά

  Σύνδεση

  DTS Systeme Münster

  Σύνδεση

  DTS Cloud Portal

  Το DTS Cloud Portal είναι το εργαλείο μας για να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DTS Cloud. Η διαισθητική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τα επιλεγμένα προϊόντα ξεχωριστά και να τα προσαρμόζετε έτσι ακριβώς στις απαιτήσεις σας.